CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR – PLATJA D’ARO

CARACTERÍSTIQUES:
Edifici Plurifamiliar, a l’Avinguda Castell d’Aro, de Platja d’Aro
Data inici: Desembre 2007
Data final: Setembre 2009
Promotor: Directsales S.L.
Arquitecte Tècnic: Toni Quer Serrat
Arquitectes: Ramón Sagué Nasarre
Contractista: Construcció i reformes Gercas S.L.
Pressupost: 561.231,71€
Superfície: 1.431,05m2