7 febrer, 2016

Projectes d’instal·lacions

PROJECTES D’INSTAL·LACIONS

PROJECTES D'INSTAL·LACIONS
Gestionem, redactem i tramitem tot tipus de projectes d’instal·lacions com a complement o ampliació d’un projecte arquitectònic o com a legalització d’alguna instal·lació en concret.

Els projectes més habituals són:

– Projectes elèctrics
– Projecte de gas i de calefacció
– Projectes de telecomunicacions
– Projectes de climatització i ventilació
– Projectes de la xarxa de sanejament
– Projectes d’aigua i aprofitament solar