7 febrer, 2016

Altres serveis

ALTRES SERVEIS

ALTRES SERVEIS

A banda de tots els serveis esmentats Tècnic Empordà ofereix altres serveis com:

   – Plans d’emergència i d’autoprotecció
   – Projectes de decoració
   – Renders / Infografies / 3D
   – Projectes de bastides i de torres grua
   – Projectes de reparcel·lacions