7 febrer, 2016

Càlcul d’estructures

CÀLCUL D’ESTRUCTURES

CÀLCUL D'ESTRUCTURES

A Tècnic Empordà portem més de 15 anys realitzant tot tipus de càlcul d’estructures amb més de 30.000 m2 de fonamentacions i sostres calculats i executats. Ens cuidem del disseny, càlcul i elaboració dels documents complementaris del càlcul de les fonamentacions i l’estructura de formigó i d’acer per a edificis de diferents tipologies i de diferents dimensions.

PROJECTE ESTRUCTURAL:

Obra nova i rehabilitació en edificacions i construccions industrials

· Realització de plànols constructius

· Realització de memòria de càlcul

· Visat del projecte estructural

· Realització d’amidaments i/o pressupost de l’estructura

ASSESSORAMENT PUNTUAL:

· Avaluació de patologies

· Determinació d’aptitud al servei d’elements estructurals

· Disseny i càlcul de reforços

· Estudi de possibles solucions estructurals a adoptar