7 febrer, 2016

Cèdula d’habitabilitat

CÈDULA D’HABITABILITAT

CÈDULA D'HABITABILITAT
A Tècnic Empordà realitzem tots els tràmits necessaris per tal d’obtenir la corresponent Cèdula d’Habitabilitat el més ràpidament possible i al millor preu, ja que oferim un servei que inclou tota la gestió.
La Cèdula d’Habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i reuneix les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent. La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció, i de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. Tots els immobles han de disposar de cèdula d’habitabilitat, que té una vigència de 25 anys en el cas d’habitatges de nova construcció i de 15 anys en el cas d’habitatge usat, de conformitat amb l’article 9 del Decret 141/2012 que fixa les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Actualment, la Cèdula d’Habitabilitat és un document obligatori per tal de:

– Llogar o vendre un habitatge.

– Tramitar l’alta de subministres d’electricitat, aigua, gas i telecomunicacions.

– Tramitar una hipoteca.

– Tramitar un reagrupament familiar d’estrangers.

El procés d’obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat d’un habitatge és el seguent:

1- Encàrrec del treballa per part del Client a Tècnic Empordà.

2- Visita a l’habitatge per part d’un Arquitecte Tècnic.

3- Si l’habitatge reuneix tots els requisits establerts es procedeix a la redacció del Certificat d’Habitabilitat.

4- Visat al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.

5- Presentació del document a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) o bé a l’Ajuntament (segons el municipi).

6- Pagament de les taxes corresponents.

7- Revisió de l’expedient i possible inspecció de tècnic de l’Administració actuant.

8- Atorgament i enviament de la Cèdula d’Habitabilitat al despatx de Tècnic Empordà.

9- Lliurament al client de la Cèdula d’Habitabilitat i 2 dues còpies.