7 febrer, 2016

Certificat d’eficiència energètica

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
A Tècnic Empordà disposem de diversos tècnics amb capacitat per portar a terme les gestions necessaries per tal de disposar del Certificat d’Eficiència Energètica de forma segura, ràpida i econòmica.

El Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) és el document expedit per un tècnic qualificat, on s’analitza l’eficàcia d’un immoble en relació al seu consum d’energia en unes condicions normals d’ús i ocupació segons les característiques de l’envolvent de l’edifici. El certificat inclou informació sobre la localització, les característiques energètiques, les instal·lacions tèrmiques i l’envolvent de l’immoble, així com també un conjunt de recomanacions i propostes per a millorar la classificació obtinguda. Un cop redactat el certificat a l’administració, aquesta, expedeix una etiqueta de classificació energètica que assigna a l’immoble una categoria, i que pot variar de la A a la G, essent la A la més eficient i la G la menys eficient.

És obligatori obtenir el CEE a tots els edificis de nova construcció i a tots els existents que es vulguin vendre o llogar (amb algunes excepcions) i el propietari de l’immoble que vol vendre o llogar te la obligació d’obtenir el certificat.

A part de representar un tràmit burocràtic, el Certificat d’Eficiència Energètica és un document amb que el futur comprador coneixerà el grau d’eficiència energètica de l’immoble que vol comprar i fer una estimació de les despeses que originaran els consums energètics. Així mateix, en funció del CEE pot servir per comparar, negociar o diferenciar-se de la competència en el moment de la comprar un determinat immoble. També, el propietari disposa d’un informe que detalla unes possibles millores que en el cas de portar-les a terme, poden comportar una important reducció de la despesa energètica de l’immoble i una revalorització del mateix.

El procés d’obtenció del Certificat d’Eficiència Energètica és el seguent:

1- Encàrrec del treball per part del Client a Tècnic Empordà.
2- Visita a l’immoble i presa de totes les dades per part d’un Arquitecte Tècnic (Inclou la realització d’un plànol de l’immoble).
3- Realització del plànol de l’immoble i redacció de l’informe amb totes les dades (qualificació energètica de l’immoble)
4- Definició de mesures de millora.
5- Visat del certificat al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.
6- Enviament del CEE a l’ICAEN (Administració de la Generalitat de Catalunya).
7- Recepció telemàtica a les oficines de Tècnic Empordà de l’Etiqueta d’Eficiència Energètica.
8- Lliurament al propietari de 3 còpies de l’Etiqueta d’Eficiència Energètica, del Certificat d’Eficiència Energètica i del plànol.