7 febrer, 2016

Direcció d’obra

DIRECCIÓ D’OBRA

DIRECCIÓ D'OBRA
Portem a terme la direcció d’execució d’obra d’edificis de nova planta, reformes, rehabilitacions i ampliacions; amb diferents tipologies com són: edificis destinats a habitatges plurifamiliars, habitatges unifamiliars, industrials, centres educatius, centres sanitaris, edificis públics en general, així com obres d’urbanització i d’espais públics.