CONSTRUCCIÓ HABITATGE AÏLLAT – CALONGE


CARACTERÍSTIQUES:
Habitatge Unifamiliar a Calonge
Data inici: Febrer 2014
Data final: Juny 2015
Promotor:
Arquitecte Tècnic: Pere Solés Puig
Arquitectes: Tània Coll García
Contractista: Antonio Pereira Torres
Pressupost:
Superfície: 428m2