REHABILITACIÓ FAÇANES EDIFICI PLURIFAMILIAR – CALELLA DE PALAFRUGELL


CARACTERÍSTIQUES:
Rehabilitació Complex Residencial La Colina del Sol, a Camí del Jardí Botànic, 92 de Calella de Palafrugell
Data inici: Març 2007
Data final: Maig 2008
Promotor: Comunitat de Propietaris Residencial La Colina del Sol
Arquitecte Tècnic: Pere Solés Puig
Contractista: Fachadas Osorio 2000 S.L.
Pressupost: 725.566,24€
Superfície: 1.445m2