CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR – L’ESTARTIT


CARACTERÍSTIQUES:
Construcció d’edifici plurifamiliar de 8 habitatges i 4 locals al passeig Marítim de l’Estartit.
Data inici: maig 2005
Data final: maig 2007
Promotor: Multimanteniment SL
Arquitecte Tècnic: Pere Solés Puig
Arquitecte: Sebastià Figuerola Clavaguera
Contractista: Construccions Martí Mateu SL
Pressupost: 602.985,08€
Superfície: 1.355,05 m2