CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR – BLANES


CARACTERÍSTIQUES:
Edifici plurifamiliar de VPO de 44 habitatges de promoció pública al sector Àsil Sant Jaume, C/ Àngel Planells s/núm. de Blanes
Data inici: octubre 2007
Data final: juliol 2009
Promotor: Institut Català del Sòl (INCASOL)
Arquitecte Tècnic: Toni Quer Serrat
Arquitecte: Jorge Dávalos Errando
Contractista: Euritmia Construccions SA
Pressupost: 2.061.133,50€
Superfície: 4.328,77m2