REHABILITACIÓ HABITATGE AÏLLAT (MAS) – SANT JOAN DE MOLLET


CARACTERÍSTIQUES:
Habitatge Aïllat (Mas) al C/ Oms de Sant Joan de Mollet.
Data inici:
Data final:
Promotor: Rogeli Auladell
Arquitecte Tècnic: Toni Quer Serrat
Arquitecte: Pere Comalada i Joli
Contractista:
Pressupost: 243.136,37€
Superfície: 569,93 m2