CONSTRUCCIÓ HABITATGE AÏLLAT – CALONGE


CARACTERÍSTIQUES:
Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a Calonge
Data inici: Novembre 2011
Data final: Juliol 2012
Promotor:
Arquitecte Tècnic: Pere Solés Puig
Arquitecte: Tània Coll Garcia
Contractista: Antonio Pereira Torres
Pressupost:
Superfície: 754,00 m2