ESTRUCTURA EDIFICI PLURIFAMILIAR – LA BISBAL D’EMPORDÀ


CARACTERÍSTIQUES:
Edifici plurifamiliar de 42 habitatges i locals comercials a la carretera de Cruïlles a La Bisbal d’Empordà (en execució en fase d’estructura)
Data d’inici: octubre 2005
Data final: previsió 2011
Promotor: Edifici Bisbal Centre SL
Arquitecte Tècnic: Pere Solés Puig i Jordi Gimbernat Ostiz
Arquitecte: Joaquim Figa Mataró
Contractista: Construccions Espígol Brugués SL
Pressupost: 1.846.855,14€
Superfície: 4.967,77 m2