CONSTRUCCIÓ NAU INDUSTRIAL – PALOL DE REVARDIT


CARACTERÍSTIQUES:
Construcció de nau industrial al polígon industrial El Jardí a Palol de Revardit
Data inici: desembre 2006
Data final: febrer 2007
Promotor: Cemide SL
Arquitecte Tècnic: Toni Quer Serrat
Arquitecte: Manuel Salinas Aracil
Contractista: Añuri SA
Pressupost: 1.047.374,98€
Superfície: 3.521,96 m2