CONSTRUCCIÓ HABITATGES APARELLATS – SANT QUIRZE DEL VALLÈS


CARACTERÍTIQUES:
Construcció de 8 habitatges aparellats a Sant Quirze del Vallès
Data inici: febrer 2007
Data final: previsió 2011
Promotor: Tecnotransfer 2004 SL
Arquitecte Tècnic: Pere Solés Puig
Arquitecte: Tània Coll Garcia
Contractista: Tecnotransfer 2004 SL
Pressupost: 1.522.119,20€
Superfície: 2.447,20 m2