CONSTRUCCIÓ HABITATGE AÏLLAT – BEGUR


CARACTERÍSTIQUES:
Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la urb. Ses Falugues de Begur
Data inici: abril 2009
Data final: maig 2010
Promotor: Texidó SA
Arquitecte Tècnic: Pere Solés Puig
Arquitecte: Tània Coll Garcia
Contractista: Encofrados Hortal SL
Pressupost: 408.519,75€
Superfície: 610,55 m2