CONSTRUCCIÓ HABITATGE AÏLLAT (MAS) – CALONGE

CARACTERÍSTIQUES:
Construcció de masia i annexes a la urbanització Rio de Oro, de Calonge
Data inici: maig 2008
Data final: maig 2010
Promotor: Parte Empordà SL
Arquitecte Tècnic: Toni Quer Serrat
Arquitecte: Francisco Sotomayor Rodríguez
Contractista: Construccions Estragués SL
Pressupost: 193.049,69€
Superfície: 379,35 m2