CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR – FIGUERES

CARACTERÍSTIQUES
Edifici plurifamiliar de VPO (Vivendes de Protecció Oficial) de 32 habitatges de promoció pública al carrer Fages de Climent de Figueres.
Data inici: juny 2007
Data final: octubre 2009
Promotor: Institut Català del Sòl (INCASOL)
Arquitecte Tècnic: Pere Solés Puig
Arquitecte: Albert Vitaller Santiró
Contractista: Arcadi Pla SA
Pressupost: 1.551.888,18€
Superfície: 2.473,60 m2