REHABILITACIÓ OFICINA TURISME – LA BISBAL D’EMPORDÀ


CARACTERÍSTIQUES:
Rehabilitació de l’edifici municipal d’estil colonial Torre Maria de La Bisbal d’Empordà
Data inici: gener 2004
Data final: maig 2005
Promotor: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Arquitecte Tècnic: Toni Quer Serrat
Arquitecte: Pau Roig Avilés
Contractista: Burgos-Gasull SL
Pressupost: 257.149,00€
Superfície: 246,00 m2