7 febrer, 2016

Projectes d’activitats econòmiques

PROJECTES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

PROJECTES D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Tenim una àmplia experiència en la redacció de projectes i memòries per a la obertura o legalització de tot tipus d’activitats econòmiques, des d’una petita botiga de roba fins a una indústria de 5.000 m2. Realitzem tots els tràmits necessaris per a la obtenció de la corresponent llicència d’activitats (requisit legal exigit per a desenvolupar una activitat concreta en un local, establiment o indústria).
Actualment les activitats es troben regulades a Catalunya per la Llei 20/2009 i d’altres normatives sectorials i municipals. En general les activitats es poden classificar en:

– Activitats Classificades – Són aquelles que poden ocasionar molèsties, afectacions a les persones o contaminar el medi ambient. Es troben recollides en la llei 20/2009.
– Activitats incloses en l’annex I
– Activitats incloses en l’annex II
– Activitats incloses en l’annex III
– Activitats No classificades o Innòcues – Aquelles que no afecten el medi ambient ni produeixen molèsties greus.

Els tràmits, procediments i la documentació necessària per a tramitar una activitat varia en funció de les seves característiques i del grup al qual pertany. A Tècnic Empordà som conscients de les dificultats que suposa l’obertura o legalització d’un negoci o activitat i procurem gestionar tot el procés, fent-nos càrrec dels aspectes tècnics, supervisant el compliment de les normatives i realitzant la tramitació amb l’administració perquè el client es pugui dedicar al seu negoci.

Un servei més que ofereix Tècnic Empordà és l’assessorament en l’elecció del nou local o edifici (en el cas que encara no es disposi de l’establiment definitiu) per evitar possibles impediments urbanístics i/o tècnics al desenvolupament de l’activitat que es vulgui implantar.