7 febrer, 2016

Projectes

PROJECTES

PROJECTES
Redactem projectes dins les competències d’arquitecte tècnic, d’edificis de nova planta, ampliacions i reformes.
També ens ocupem de desenvolupar els projectes d’urbanitzacions i definició d’espais públics.