7 febrer, 2016

Suport a l’arquitecte

SUPORT A L’ARQUITECTE

SUPORT A L'ARQUITECTE
Oferim serveis integrals o parcials en la redacció dels projectes arquitectònics redactats pels arquitectes en l’apartat dels projectes executius.

   – Memòries
   – plec de condicions
   – Càlcul de totes les instal·lacions de l’edifici
   – Medicions
   – Pressupostos
   – Fitxes justificatives de les diferents normatives
   – Delineació de plànols

Són alguns dels apartats en què col·laborem per tal de donar suport a l’arquitecte en la tasca de confecció d’un bon projecte executiu amb el compliment de totes les normatives, en especial el CTE.