7 febrer, 2016

[:ca]Topografia[:es]Topografía[:en]Topografia[:fr]Topografia[:]

[:ca]

TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA
Són molts els treballs executats per Tècnic Empordà en el camp de la topografia, ja que estem especialitzats en l’aplicació de la topografia a la construcció d’edificis i urbanitzacions, treballant amb aparells d’última generació que ens permeten obtenir les dades d’una forma ràpida i fiable.

AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS O TOPOGRÀFICS DE FINQUES RÚSTIQUES I PARCEL·LES URBANES:

Un aixecament topogràfic consisteix en representar tots els elements singulars del terreny en un plànol, quedant definits per un seguit de punts i al mateix temps aquests defineixen unes corves de nivell que no és una altra cosa que la representació de les diferents seccions del terreny en un interval d’altura. D’aquesta manera, mitjançant un dibuix en planta, es defineixen tots els elements singulars del terreny i al mateix temps es representen les altures o cotes del terreny.

PROJECTES DE PARCEL·LACIONS I SEGREGACIONS:

Un projecte de reparcel·lació i segregació consisteix en definir els plànols d’un terreny urbà o rústic amb els límits actuals i fer una nova definició geomètrica amb dues o més finques o parts diferenciades per tal de tramitar una nova escriptura de propietat de la / de les finques resultants.

DELIMITACIÓ DE FINQUES I AFITAMENTS:

Realitzem estudis per tal de determinar els límits i superfícies de les finques o parcel·les tot encaixant o trobant la discrepància de la superfície real del terreny, la superfície registral (del registre de la propietat o escriptura) i de la superfície cadastral (que figura al cadastre). Un cop determinada la superfície i els límits concrets, es defineixen els plànols corresponents i es col·loquen les fites a la situació adequada.

REPLANTEIGS D’EDIFICACIONS I URBANITZACIONS:

Replantegem les noves edificacions en els terrenys o parcel·les, tot marcant els perímetres de les mateixes, eixos de les fonamentacions, eixos dels murs de contenció i altres elements singulars de l’edificació. En el camp de les urbanitzacions es defineixen els eixos i perímetres dels vials, situació de tots els serveis, cotes i rasants, etc…[:es]

TOPOGRAFÍA

TOPOGRAFIA
Són molts els treballs executats per Tècnic Empordà en el camp de la topografia, ja que estem especialitzats en l’aplicació de la topografia a la construcció d’edificis i urbanitzacions, treballant amb aparells d’última generació que ens permeten obtenir les dades d’una forma ràpida i fiable.

AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS O TOPOGRÀFICS DE FINQUES RÚSTIQUES I PARCEL·LES URBANES:

Un aixecament topogràfic consisteix en representar tots els elements singulars del terreny en un plànol, quedant definits per un seguit de punts i al mateix temps aquests defineixen unes corves de nivell que no és una altra cosa que la representació de les diferents seccions del terreny en un interval d’altura. D’aquesta manera, mitjançant un dibuix en planta, es defineixen tots els elements singulars del terreny i al mateix temps es representen les altures o cotes del terreny.

PROJECTES DE PARCEL·LACIONS I SEGREGACIONS:

Un projecte de reparcel·lació i segregació consisteix en definir els plànols d’un terreny urbà o rústic amb els límits actuals i fer una nova definició geomètrica amb dues o més finques o parts diferenciades per tal de tramitar una nova escriptura de propietat de la / de les finques resultants.

DELIMITACIÓ DE FINQUES I AFITAMENTS:

Realitzem estudis per tal de determinar els límits i superfícies de les finques o parcel·les tot encaixant o trobant la discrepància de la superfície real del terreny, la superfície registral (del registre de la propietat o escriptura) i de la superfície cadastral (que figura al cadastre). Un cop determinada la superfície i els límits concrets, es defineixen els plànols corresponents i es col·loquen les fites a la situació adequada.

REPLANTEIGS D’EDIFICACIONS I URBANITZACIONS:

Replantegem les noves edificacions en els terrenys o parcel·les, tot marcant els perímetres de les mateixes, eixos de les fonamentacions, eixos dels murs de contenció i altres elements singulars de l’edificació. En el camp de les urbanitzacions es defineixen els eixos i perímetres dels vials, situació de tots els serveis, cotes i rasants, etc…[:en]

TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA
Són molts els treballs executats per Tècnic Empordà en el camp de la topografia, ja que estem especialitzats en l’aplicació de la topografia a la construcció d’edificis i urbanitzacions, treballant amb aparells d’última generació que ens permeten obtenir les dades d’una forma ràpida i fiable.

AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS O TOPOGRÀFICS DE FINQUES RÚSTIQUES I PARCEL·LES URBANES:

Un aixecament topogràfic consisteix en representar tots els elements singulars del terreny en un plànol, quedant definits per un seguit de punts i al mateix temps aquests defineixen unes corves de nivell que no és una altra cosa que la representació de les diferents seccions del terreny en un interval d’altura. D’aquesta manera, mitjançant un dibuix en planta, es defineixen tots els elements singulars del terreny i al mateix temps es representen les altures o cotes del terreny.

PROJECTES DE PARCEL·LACIONS I SEGREGACIONS:

Un projecte de reparcel·lació i segregació consisteix en definir els plànols d’un terreny urbà o rústic amb els límits actuals i fer una nova definició geomètrica amb dues o més finques o parts diferenciades per tal de tramitar una nova escriptura de propietat de la / de les finques resultants.

DELIMITACIÓ DE FINQUES I AFITAMENTS:

Realitzem estudis per tal de determinar els límits i superfícies de les finques o parcel·les tot encaixant o trobant la discrepància de la superfície real del terreny, la superfície registral (del registre de la propietat o escriptura) i de la superfície cadastral (que figura al cadastre). Un cop determinada la superfície i els límits concrets, es defineixen els plànols corresponents i es col·loquen les fites a la situació adequada.

REPLANTEIGS D’EDIFICACIONS I URBANITZACIONS:

Replantegem les noves edificacions en els terrenys o parcel·les, tot marcant els perímetres de les mateixes, eixos de les fonamentacions, eixos dels murs de contenció i altres elements singulars de l’edificació. En el camp de les urbanitzacions es defineixen els eixos i perímetres dels vials, situació de tots els serveis, cotes i rasants, etc…[:fr]

TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA
Són molts els treballs executats per Tècnic Empordà en el camp de la topografia, ja que estem especialitzats en l’aplicació de la topografia a la construcció d’edificis i urbanitzacions, treballant amb aparells d’última generació que ens permeten obtenir les dades d’una forma ràpida i fiable.

AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS O TOPOGRÀFICS DE FINQUES RÚSTIQUES I PARCEL·LES URBANES:

Un aixecament topogràfic consisteix en representar tots els elements singulars del terreny en un plànol, quedant definits per un seguit de punts i al mateix temps aquests defineixen unes corves de nivell que no és una altra cosa que la representació de les diferents seccions del terreny en un interval d’altura. D’aquesta manera, mitjançant un dibuix en planta, es defineixen tots els elements singulars del terreny i al mateix temps es representen les altures o cotes del terreny.

PROJECTES DE PARCEL·LACIONS I SEGREGACIONS:

Un projecte de reparcel·lació i segregació consisteix en definir els plànols d’un terreny urbà o rústic amb els límits actuals i fer una nova definició geomètrica amb dues o més finques o parts diferenciades per tal de tramitar una nova escriptura de propietat de la / de les finques resultants.

DELIMITACIÓ DE FINQUES I AFITAMENTS:

Realitzem estudis per tal de determinar els límits i superfícies de les finques o parcel·les tot encaixant o trobant la discrepància de la superfície real del terreny, la superfície registral (del registre de la propietat o escriptura) i de la superfície cadastral (que figura al cadastre). Un cop determinada la superfície i els límits concrets, es defineixen els plànols corresponents i es col·loquen les fites a la situació adequada.

REPLANTEIGS D’EDIFICACIONS I URBANITZACIONS:

Replantegem les noves edificacions en els terrenys o parcel·les, tot marcant els perímetres de les mateixes, eixos de les fonamentacions, eixos dels murs de contenció i altres elements singulars de l’edificació. En el camp de les urbanitzacions es defineixen els eixos i perímetres dels vials, situació de tots els serveis, cotes i rasants, etc…[:]